Sunday, February 22, 2015

pesan dan kesan di smp 10

kesan : saya mendapat banyak pelajaran dan bahagia dapat mendapat banyak ilmu di smp 10 
pesan : bagi generasi penurus kita kerjalah cita" kalian selama di smp 10

No comments:

Post a Comment